Местные грамотеи :)

0
Горожане
+ 2
Командировочный

Mavka (17.05.2012, 15:23) писал:

Бестурдинов (17.05.2012, 15:07) писал:торговельний и торгівельний - и так и так правильно

нет
торгівля але торговельнийВ орфографическом словаре украинского языка А. А. Бурячка есть оба слова. Правда, словарь 1996 года :)
[:]VVVVVVVV[:]
Горожане
+ 266
Великий Гуру

Duke Nukem (17.05.2012, 15:33) писал:В орфографическом словаре украинского языка А. А. Бурячка есть оба слова. Правда, словарь 1996 года :)


У меня словарь Багмута, 1970 года - торговельний
Совесть придумали злые люди, что бы она мучила добрых.
Горожане
+ 51
Заслуженный
пенсионер

Бестурдинов (17.05.2012, 15:07) писал:торговельний и торгівельний - и так и так правильно


И это говорит автор темы.
All we need is love(c)
Горожане
+ 10
Гражданин
vikapavl
17:18, 17.05.2012

Бестурдинов (17.05.2012, 14:15) писал:Это хохма )


При условии, что надпись на английском. А это вовсе не факт. Может быть, например, это транслитерация латиницей. ИМХО, красивая клумба, має право бути!

ЗЫ куда позорнее слышать рекламу по ЦТВ "...a stadium, a ball, a football..."
Горожане
+ 8
Залетный
Kanarsky
18:18, 17.05.2012
ViewPoint,

ты прежде чем смайлики ставить, словарь почитай.
а потом погугли.

vikapavl,

Всегда удивлялся подобным мнениям.
Даже комментить не хочу
Яркий финал любого мероприятия!
Огненное шоу - пиро шоу!

www.fire-show.com.ua

vk.com/excellent_fire_show
Горожане
+ 51
Заслуженный
пенсионер
Бестурдинов, я с Вами на брудершафт не пил.
Мне гуглить не надо(кстати, тоже мне, нашли авторитетный источник...), у меня жена кандидат филологических наук.
All we need is love(c)
Горожане
+ 180
Великий Гуру

ViewPoint (17.05.2012, 18:00) писал:у меня жена кандидат филологических наук.


Цитата: Кандидат філологічних наук Ожигова Оксана Віталіївна:
У сучасній українській мові обидва слова є нормативними. Вони не розрізняються за значенням та сполучуваністю. Окрім того, до них також можна приєднати третє слово – торговий. Отже: торговельний / торгівельний / торговий майданчик, торговельна / торгівельна / торгова марка тощо.

"Убогий человечек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит".
Артур Шопенгауэр
Горожане
+ 51
Заслуженный
пенсионер
Старший сержант запаса, первоисточник где?
All we need is love(c)
Горожане
+ 180
Великий Гуру

ViewPoint (17.05.2012, 18:12) писал:Старший сержант запаса, первоисточник где?


Ожигова Оксана Віталіївна. Українська мова: зворотний звязок: посібник. — К. : Грамота, 2007. — 183c. — Бібліогр.: с. 162-165. — ISBN 978-966-349-0*54-X.

Ще одна думка з цього приводу:

Цитата:«Ви все цілком правильно зрозуміли: "коли о або е стоять у відкритому складі, і при словозміні склад стає закритим, то ці голосні змінюються на і." Лиш до словозміни треба ще додати словотвір, як у цитаті, що наводите. У випадку торгівля – торговельний маємо справу саме з останнім. Коли аналізувати звуковий склад цих слів, то друге від першого відрізняється суфіксом -н- та ще вставним голосним е. Власне, цей е й робить попередній склад відкритим. Відтак з’являються підстави уживати в ньому голосний о. Чи можливий процес в обидва боки? А ви порівняйте, приміром, певність – певності, радість - радості. Невже спершу була форма родового відмінка з відкритим складом? Або візьміть вісь - осі, вівця - овець. Тут знову у початковій формі закритий склад, а при словозміні він стає відкритим, і відбувається чергування.

Але чому ж тоді, справді,
Покрівля — покрівельний,
Будівля — будівельний,
Купівля — купівельний?
Між іншим, для вичерпного переліку утворень з такими кінцівками бракує тільки
годівля — годівельний
заготівля — заготівельний
зимівля — зимівельний.

Хай як дивно, та виходить, що в цих формах діє закон аналогії: коли похідне слово усупереч закону зберігає основу твірного. Іншого пояснення знайти не можу. Коли глянете у чинний правопис, то таких відхилень у чергуванні згаданих голосних, пов’язаних із дією аналогії, там на дві з половиною сторінки.
Узагалі, я не витворюю мовних фактів, можу лиш інтерпретувати ті, що мова вже зафіксувала. Так-от, форми торгівельний не фіксує жодна з відомих мені лексикографічних праць – усюди торговельний. Випадковість? Недогляд? Русизм? Навряд. Приміром, словотворчий словник Сікорської у гаслі з торговельний указує на закономірне чергування о//і. Мені здається, що збереженню о в цьому прикметнику сприяє ще й зближення з формою торговий, яка збігається в значенні з аналізованим словом. Тим часом спробуйте зблизити зимівельний із зимовий чи заготівельний із готовий... Решта ж наведених прикладів тієї ж словотвіної моделі взагалі таких форм не витворює.
Узагальнюючи все це: у слові торговельний цілком підставно писати о, хоча утворені за тою ж моделлю інші прикметники цього чергування не відображають, очевидно, піддавшись впливу аналогії.»

"Убогий человечек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит".
Артур Шопенгауэр
Горожане
+ 1
Залетный

Бестурдинов (17.05.2012, 15:07) писал:торговельний и торгівельний - и так и так правильно


Дозвольте з Вами не погодитися. Правильним є варіант "торговельний". А щоб у цьому переконатися, слід звернутися до історичних чергувань голосних фонем. Історичне чергування о-і виявляється в тому, що у відкритих складах наявний звук [о] (торговий, торговельний), а в закритих - [і] (торгівля). Зазначене чергування є наслідком розвитку фонологічної системи української мови. Дещо з історії, якщо досі хтось сумнівається: після занепаду у слабкій позиції редукованих фонем [ъ] та [ь] утворилися закриті склади, а голосні, що стояли у попередньому складі, подовжилися. У давньоукраїнській мові звук [о] у закритих складах перейшов у звук [і], у відкритих складах така зміна не відбулася.
 
Доступ закрыт.
  • Чтобы отвечать в темах данного форума Вам нужно авторизоваться на сайте