Мораторий на взыскание жилой недвижимости /коммунисты молодцы/

0
Горожане
+ 8
Местный
Проект
Вноситься народними депутатами України

З А К О Н У К Р А Ї Н И
про захист майнових прав громадян у
період виходу економіки України зі стану фінансової кризи

Закон спрямовано на забезпечення конституційних прав громадян на власне житло та надання їм у цьому соціального захисту.

Стаття 1. На період виходу економіки України зі стану фінансової кризи вводиться мораторій на набуття заставодержателем чи іпотеко держателем права звернення стягнення на предмет застави чи іпотеки в разі, якщо предметом застави чи іпотеки є житлова нерухомість в якій постійно проживають громадяни.

Стаття 2. Закінчення виходу економіки України зі стану фінансової кризи визначається рішенням Верховної Ради України за поданням Кабінету Міністрів України.

Стаття 3. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.

Голова Верховної Ради
України В.Литвин

Вот страница законопроекта [http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=3459-1&skl=7]
А вот его обсуждение [http://gska2.rada.gov.ua/pls/radac_gs09/show_porden_gol_n?id_fakt=25811&id_porden=10989]
А это стенограмма [http://www.rada.gov.ua/zakon/new/STENOGR/23120803_56.htm]
Шановні колеги, продовжуємо ранкове засідання на 15 хвилин.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України „Про першочергові заходи щодо запобігання

негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту майнових прав громадян та підтримки вітчизняного виробництва. Реєстраційні номери проектів законів 3459, 3459-1. Розгляд відбувається за скороченою процедурою, Верховна Рада прийняла таке рішення. Доповідачі: народний депутата України Петро Миколайович Симоненко, а також наш колега Анатолій Іванович Семинога. Співдоповідач – голова Комітету з питань податкової та митної політики Сергій Терьохін.

Петро Миколайович, будь ласка.13:45:56

СИМОНЕНКО П.М.

Шановні колеги, як ви пам’ятаєте, тридцять першого жовтня цього року ми прийняли з вами закон про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи. За цим законом як ви пам’ятаєте, Україна кредити від Міжнародного валютного фонду та прийняла відповідні рішення, що торкається у першу чергу, банківської системи. Цим законом підтримали 182 банки і цей закон практично відкрив двері для того, що у нас у банківській системі практично мафіозні клани сьогодні орудують. Мій проект якраз і передбачає внести зміни у цей закон. Статтю п’яту внести таким змістом: запровадити мораторій на стягнення майна фізичних осіб, які є заставою чи іпотечним забезпеченням для оформлення кредитів. Призупинити дію статті 33 Закону України „Про іпотеку”, статтю 20 Закону України „Про заставу”, якщо у заставі перебуває майно фізичної особи. Про що йдеться? Дуже багато молодих людей, молоді сім’ї брали кредити для того, щоб купувати житло, купувати автомобілі і в цій ситуації, в цій ситуації, з’являється загроза, що коли вони не можуть заплатити у зв’язку із безробіттям ці кредити, у них забирають і машини, і житло. Таким чином, вони залишаються без майна, а банки почнуть торгувати, причому за заниженою ціною і самі собі будуть продавати, корупційні схеми, а різниця залишиться знову як ярмо на шиї у молодої сім’ї. Таким чином, ця стаття якраз вирішує питання захисту молодих людей, які брали кредити.

Стаття шоста, внесення зміни, це заборонити фінансовим установам перераховувати іпотечні або інші кредити та платежі із погашенням основної суми боргу за користування зазначеними кредитами виданні фізичним особам в іноземній валюті у гривні по курсу який перевищує офіційний курс гривні до іноземної валюти встановлений національним банком України на дату укладення договору.

Мова іде про те, що з середини квітня цього року банки почали видавати кредити у доларах, а курс змінюється. Таким чином ми сьогодні пропонуємо внесенням цієї…ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте можливість завершити.СИМОНЕНКО П.М. Внесенням цієї зміни ми передбачаємо, що повернення кредиту буде за тією самою ставкою і курсом, який був на момент укладення договору.

І третє. Коротенько буквально.

Для того, щоб підтримати сьогодні власного товаровиробника ми пропонуємо у статті 7 таку зміну, що Національний банк видає кредити під 3 процента, а комерційні банки під 5 процентів. І ці кредити спрямувати на підтримку вітчизняного виробника, і зупинити сьогодні свавілля банківської системи, яка руйнує засади економічної безпеки, незалежності, а також руйнує малий і середній бізнес.

Я прошу народних депутатів підтримати цю пропозицію.ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Петро Миколайовичу.

Народний депутат Анатолій Семинога, будь ласка, від групи депутатів.13:49:03

СЕМИНОГА А.І. Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги народні депутати.

В Конституції нашої держави гарантується нашим громадянам право на житло. І під час стабільного розвитку економіки, під час стабільної гривні, під час енергійного розвитку будівельної галузі багато наших співгромадян скористалися цим правом і за свої власні кошти вирішили поліпшити свої житлові умови.

На жаль, сьогодні в період фінансової, світової фінансової кризи ці громадяни стали найбільш ув’язливими.

Мова іде про тих громадян, які заклали своє житло, беручи кредит на побудову житла, саме те житло в якому вони проживають. Мова не іде про юридичні фірми, мова не іде про підприємців, які мають на цьому певні доходи. Мова іде про житло в якому живе людина.

Моїм законопроектом, вірніше законопроектом групи народних депутатів пропонується внести мораторій на відчуження цього житла комерційними банками при неповерненні кредиту.

Цей мораторій пропонується внести на період існування фінансової кризи. Визначається цей період постановою Кабінету Міністрів. Я пропоную підтримати даний законопроект, на жаль, цей законопроект не підтриманий профільним комітетом, але профільний комітет відстоює інтереси банкірів, я ж пропоную відстоювати інтереси простих громадян, саме тих громадян, які сьогодні потребують нашої підтримки в цих умовах.

Я не заперечував би якби ми в першому читанні прийняли законопроект Петра Симоненка, а цей пункт мого законопроекту був вписаний в цей законопроект як один з положень даного законопроекту, тоді це буде дійсно повноцінний закон, який дозволить захистити вкладників перед, під час фінансової кризи. Дякую за увагу і прошу підтримати.ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам також, Анатолію Івановичу. Від комітету буде виступати заступник голови комітету Бондарєв, оскільки Сергій Анатолійович уже два законопроекти доповідав, треба дати можливість йому перевести подих.13:51:03

БОНДАРЄВ К.А.

Доброго дня, шановний Голово, шановні колеги.

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на своєму засіданні 22 грудня 2008 року розглянув повторно проект закону про внесення змін до Закону України „Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та внесення змін до деяких законодавчих актів”.

Внесений народним депутатом Симоненко та проект закону про захист майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану фінансової кризи внесений народним депутатом України Семиногою, Шершуном і Даниленком.

Проект закону про внесення змін до Закону України „про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та внесення змін до деяких законодавчих актів України” пропонується доповнити Закон України „Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” трьома новими статтями, якими передбачити наступне.

Запровадження мораторію на стягнення майна фізичних осіб, які є заставою чи іпотечним забезпеченням для оформлення кредитів. При цьому пропонується призупинити дію статті 33 Закону України „Про іпотеку”, статті 20 Закону України „Про заставу”, якщо у заставі перебуває майно фізичної особи.

Також заборона фінансовим установам перераховувати іпотечні або інші кредити та платежі з погашення основних сум борг за користування зазначеними кредитами видана фізичним особам в іноземній валюті у гривні по курсу який перевищує офіційний курс гривні до іноземної валюти встановлений Національним банком України на дату укладання договору.

Також, з метою підтримки підприємств вітчизняної промисловості та сільського господарства рекомендовано Національному банку України переглянути облікову ставку НБУ і встановити її не більше трьох відсотків та обмежити максимально-кредитну ставку для українських товаровиробників у розмірі 5 відсотків…ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте можливість завершити.БОНДАРЄВ К.А. Дякую.

Також, є дуже багато, дуже серйозних речей які змінюють законодавчі норми забезпечення гарантування повернення кредитів. І взагалі, дуже вносить серйозне питання.

Тому враховуючи вищезгадане комітет рекомендував Верховній Раді України Проект Закону України про внесення до Закону України „Про першочергові заходи щодо забезпечення негативним наслідкам”.

А також, другий закон, тобто два закони і Петра Симоненка, а також Семиноги – відхилити проект відповідної постанови Верховної Ради України вам роздано.

Дякую за увагу.

Прошу підтримати рішення комітету.ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу записатися на виступ два „за”, два „проти”. Так треба обговорення – два „за”, два „проти”. А потім на голосування, Петро Миколайович, ми ж за скороченою процедурою йдемо.

Прошу прізвища народних депутатів. Сергій Ківалов, підготуватися Кравченко.ІЗ ЗАЛУ. Немає Ківалов.ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає.

Так, будь ласка, Микола Кравченко.

Немає ж Сергія…13:54:41

КРАВЧЕНКО М.В. Мартинюку.ГОЛОВУЮЧИЙ. Адам Мартинюк, будь ласка.13:54:51

МАРТИНЮК А.І.

Шановні колеги! Шановні слухачі!

Давайте повернемося в недалеку історію. Наприкінці жовтня ми з вами приймали Закон про запобігання наслідків фінансової, економічної кризи. Тим законом ми захистили банки і перекреслили всі здобутки трудящих. Ось ціна 180 банків, 182 банки, і понад 20 мільйонів вкладників. Якраз законопроект колеги Симоненка і говорить про захист понад 20 мільйонів, а не банків і банкірів, а точніше не банків, а тих, хто володіє цими банками. І мені дивно чути, доповідає від комітету, ви прочитайте яке рішення комітет прийняв. Комітет прийняв рішення, як не дивно, але прийняв рішення, хоча ми знаємо, що це за комітет, прийняти цей законопроект в першому читанні. Чомусь зараз від себе виходить від комітету і доповідає зовсім іншу думку, так не можна робити, ви можете доповісти думку комітету, а потім свою особисту, будь ласка, але перекручувати рішення комітету це не по-парламентські, хоча на превеликий жаль у парламенті буває що хочеш.

Ми ж коли прийняли про захист банків, ніби-то захистили їх, але ми цим самим підштовхнули до економічних злочинів, я вам назву цифру, 4,5 мільярдів доларів ми одержали траншу першого із тих 16-ти, які нам обіцяють, а за цей час за кордон вивезено понад 20 мільярдів доларів. Так ми захистили чи не захистили, ясно, що не захистили. Тому потрібно підтримати один і другий законопроект, бо вони не альтернативні, вони доповнюють один одного і таким чином ми дійсно можемо хоч якоюсь мірою захистити понад 20 мільйонів вкладників, а в кожній сім’ї є вкладник, це практично кожного громадянина України. Я думаю, будете голосувати по совісті.ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто в нас, Васадзе є? Немає. Михайло Чечетов, будь ласка. Два „за”, два „проти”.13:57:23

ЧЕЧЕТОВ М.В.

Михайло Чечетов, Партія регіонів.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати, у законопроекті 3459 пропонується, перше, встановити мораторій на стягнення майна фізичних осіб, які є заставою чи іпотечним забезпеченням для оформлення кредитів.

Друге. Заборонити фінансовим установам перераховувати іпотечні або інші кредити та платежі, видані фізичним особам в іноземній валюті у гривню по курсу, який перевищує офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановленому Національним банком України на дату укладення договору.

Та третє. Рекомендувати Національному банку України переглянути облікову ставку НБУ і встановити її не більше 3 відсотків та обмежити максимальну кредитну ставку для українських товаровиробників у розмірі 5 відсотків річних.

У проекті 3459-1 на періоду виходу економіки зі стану фінансової кризи вводиться мораторій на набуття заставодержателем чи іпотекодержателем право звернення стягнення на предмет застави чи іпотеки в разі, якщо предметом застави чи іпотеки є житлова нерухомість, в якій постійно проживають громадяни.

Звертаємо увагу, що запровадження мораторію на стягнення майна вимагає вирішення питання щодо джерел задоволення вимог кредиторів щодо повернення наданих боржникам коштів, оскільки питання видачі депозитів для населення під заставу майна – це не основна, але поточна діяльність банків. За духом пропозиції мораторій лише відтер мінує момент вилучення майна, проте ніяким чином не вплине на вже укладені договори.

Узагальнюючий висновок такий. За результатом розгляду у першому читанні обидва законопроекти повернути на корінне доопрацювання.

Дякую.ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я просив би звернути увагу. Спочатку комітет приймає 16 числа позитивне рішення, після того він міняє своє рішення на негативне. Очевидно нам треба поважати один одного і поважати наших колег. Ставити, якщо вже ми прийняли рішення, за основу, а потім у процесі доопрацювання будемо з’ясовувати всі обставини.

З врахуванням цього я ставлю на голосування проект Закону, реєстраційний номер 3459, про внесення змін до Закону України „Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих України, законодавчих актів України щодо захисту майнових прав громадян та підтримку вітчизняного виробника. Прошу голосувати за основу, а далі будемо в комітетах приймати рішення.

Прошу голосувати. Прошу голосувати.14:00:33

За – 224

Рішення не прийнято.

По фракція, будь ласка: Партія регіонів - 1, "Блок Юлії Тимошенко" - 152, "Наша Україна - Народна Самооборона" - 24, комуністів – 27, „Блок Литвина” – 20.

(Ш у м у з а л і)

Шановні колеги, я прошу, давайте зараз голосування визначимо. Враховуючи чутливість, ну, зараз ми повернемося до розгляду цього законопроекту і проголосуємо. Є пропозиція, щоб проголосувати ці законопроекти, оскільки вони не повністю перекривають один одного, не є повністю альтернативними, щоб обидва відправити їх в першому читанні. Але голосувати будемо кожного окремо, от в такий спосіб. Тому я ставлю на голосування про повернення розгляду законопроекту 3459. Прошу голосувати.14:01:32

За - 221

Рішення не прийнято.

Я ставлю на голосування про прийняття за основу проекту закону, реєстраційний номер 3459-1, автори Семинога, Шершун і Даниленко. Прошу голосувати.14:02:04

За - 222

Рішення не прийнято.

(Ш у м у з а л і)

Будь ласка, автори, я зараз авторам дам, ми ще раз, Петро Симоненко, потім Семинога. І потім визначимо, яке рішення прийме Верховна Рада.14:02:15

СИМОНЕНКО П.М.

Уважаемые коллеги, я все-таки хочу вас попросить проголосовать в первом чтении за эти два законопроекта. Они отражают интересы многих наших граждан.

Ну, неужели вы выходите сейчас, пригласили тысячи людей здесь в Киев. Говорите об одном, обманываете их, а делаете совершенно по-другому. Ну, неужели в Партии регионов нет понимания того, что это для простых людей сегодня, чтобы их не грабили, принимаются законы? Неужели у вас собственники, эти крупные предприятия, вам 3-5% не нужны кредиты, чтобы заработали предприятия? Или вы и дальше будете мафию банковскую обслуживать? Молодежь брала кредиты, а вы сегодня их убиваете на корню и заставляете, чтобы они снова искали, только в группах организованной преступности ответ на эти вопросы.

Я еще раз обращаюсь к вам, Владимир Михайлович, и обращаюсь, прошу поставить на голосование на повторное рассмотрение сейчас, я имею ввиду, вернуться к голосованию и вместе два законопроекта проголосовать.ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Анатолій Семинога. Будь ласка.14:03:20

СЕМИНОГА А.І.

Шановні коллеги, ми своїми рішеннями, своїми законопроектами достатньо захистили сьогодні банківську систему від фінансової кризи. Але якщо ми не зрозуміємо, що нам потрібно захистити реальний сектор економіки: підприємства, фізичних осіб від банкрутства, ми не зможемо зберегти ні банківську систему, ні не зможемо вплинути на негативні явища фінансової кризи. Тому я наполягаю, запрошую вас ще раз проголосувати за ці законопроекти і прийняти рішення, таким чином захистивши наших виборців від фінансової кризи. Дякую.ГОЛОВУЮЧИЙ. Запросіть народних депутатів до сесійної зали. Павло Сулковський. Будь ласка, мікрофон.14:04:01

СУЛКОВСЬКИЙ П.Г.

Дякую. Ви знаєте, керівник комуністичної фракції закликає Партію регіонів голосувати чи не голосувати. У фракції партії регіонів дуже розумні, виважені політики. І ми приймаємо виважені рішення. І хочемо вам сказати, що ви, комуністи, увійшли, повністю підставили плече помаранчевій коаліції, то й беріть відповідальність на себе. Ви не звертайте на Партію регіонів, ви вже вмазалися по повній програмі. Беріть відповідальність за стан справ у країні. Ви, пане керівник комуністів, Голова Верховної Ради Володимир Михайлович Литвин і Юлія Тимошенко, Премєр-міністр і не звертайте на когось вину. Ми будемо голосувати, але ми будемо голосувати за дієві, порядні, які принесуть користь Україні, за такі закони Партія регіонів буде голосувати.

А не за те, щоб розкрадати і далі душити не понятно кого. Ви своїми законами задушите…ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Петро Симоненко і переходимо до голосування.14:05:14

СИМОНЕНКО П.М. Уважаемые избиратели, вот здесь становится очевидным, кто за что голосует. Я от имени фракции предложил, чтобы мы сейчас поддержали отечественного товаропроизводителя, и Национальный банк будет иметь право выдавать кредиты под три процента годовых, коммерческие – под пять процентов. Сегодня выдают под 30 процентов. Что вы хотите, чтобы у вас были деньги, и вы работали, либо слушать Партию регионов, которая такими решениями убивает отечественного товаропроизводителя и понуждает, чтобы финансовая система работала только на обогащение самой финансовой системы – банков? Поэтому я и предлагаю поддержать сегодня отечественного товаропроизводителя дешевым кредитом. Таким образом, будет рабочее место, будет заработная плата, а в данной ситуации вы не защищаете людей. Мы предлагаем защитить их рабочее место и защитить их рынок, защитить пенсионное обеспечение и возможности молодежи, получая кредиты, не лишаться того, что они получили на этот кредит – и жилья, и машину, так же как и возвращать кредит по той ставке, которая была на время о заключении договора.

Вы, господин Сулковский, по-другому...ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми обмінялися думками, заспокойтесь! Репліку на репліку не буває. Дайте мені можливість… Я прошу вас, заспокойтеся! (Ш у м у з а л і)

В результаті обміну думками ставлю на голосування про повернення до розгляду проекту закону 3459. Прошу голосувати. Прошу голосувати.14:06:57

За – 221

Рішення не прийнято.

Ставиться на голосування пропозиція про повернення до розгляду проекту закону 3459-1. Прошу голосувати.14:07:23

За – 232

Рішення прийнято.

Я ставлю на голосування про прийняття за основу проекту закону реєстраційний номер 3459-1. Прошу голосувати.14:07:48

За – 231

Рішення прийнято.
Горожане
0
Аксакал
Что-то мне подсказывает: Зарубят во втором чтении, суки...
"Если кто-то вас не переваривает, значит не сумел сожрать". :)
Горожане
-1
Командировочный
ага, будет тоже что и с законом
про запрет на повышение процентных ставок
а потом нам с надлом в голосе будут рассказывать о том,
как они ратуют за народ, но оппоненты мешают
здается мне недолго уж осталось...
сцуки...
Горожане
+ 51
Заслуженный
пенсионер
Имхо, популизм чистой воды. Никто не утвердит этот законопроект.
Т.е. получается так, допустим, я положил деньги на депозит в банк, эти средства банк дал кому-то взаймы на покупку жилья. Пришло время, этот кто-то не в состоянии платить по кредиту, банк забрать квартиру не может - мне депозит отдавать нечем. Класс!!! Надо еще ввести мораторий на арест кредитных машин, и тогда на слове "Украина" через год-полтора можно ставить жирный крест.
Другое дело надо разбираться почему банки давали и дают людям неподъёмные кредиты. Тут на форуме кто-то приводил пример, как он звонил в банк по поводу его кредитования, и как они договорились об этом по телефону...
И потом, человек, который брал кредит в ин. валюте о чём-то ведь думал? А, ну да, он думал, доллар дешевеет: какой я умный, что всех обманул. А оказалось навпакы. А теперь добрый дядя Симоненко таких людей хочет выручить. Наверное, забывая о том, что выручая одного такого, он "губит" сотни депозитных вкладчиков.
All we need is love(c)
Горожане
+ 8
Местный
Пока ВР не ввела мораторий на депозиты, никто не запрещает вам их забирать через суд.
Кредитов выдано - два годовых бюджета Украины, ваши депозиты ерунда, особой погоды не строят, привлекались иностранные инвестиции - практически все банки в Украине выкуплены иностранными банками.
Молодые семьи брали кредиты покупали квартиры, а теперь их на улицу выбросить? Для того чтобы банк за бесцень продал их квартиры и остаток долга им на шею повесил? Два годовых бюджета, никто столько квартир не купит, это будет коллапс рынка недвижимости.
Горожане
-1
Командировочный
to ViewPoint
для кредитования используются не столько деньги с депозитов, сколько кредиты взятые у других банков (под меньший процент),
и давайте вспомним как начался кризис (по крайней мере у нас):
банки набрав коротких денег на Западе, выдали под них ипотечные (долгосрочные) кредиты на Украине (надеясь в конце года на рефинансирование), (те банки первые про....ли), потом на западе кризис волна банкротств, рефинансирование (или прекредитование другими словами) на западе невозможно, и тут у банков кризис ликвидности, вопят о помощи и тд,
а как вы относитесь к тому что НБУ по требованиям банков направил 42 млрд украинских денег (денег налогоплательщиков) на рефинансирование коммерческих банков, которые те пустили на качели с долларом
я молчу откуда взялись 42 млрд грн (станок включили),
поэтому мне кажется не нужно перекладывать с больной головы на здоровую...
Горожане
+ 8
Местный

ViewPoint писал:И потом, человек, который брал кредит в ин. валюте о чём-то ведь думал? А, ну да, он думал, доллар дешевеет: какой я умный, что всех обманул. А оказалось навпакы. А теперь добрый дядя Симоненко таких людей хочет выручить.Речь идет обо всех - без разницы в чем брали кредит, речь идет, чтобы люди не выселялись на мусорки из заложенных квартир, людям надо дать шанс.
Откуда столько злобы на этих людей оказавшихся в бедственном положении - икорка горчит или Шато Мутон Ротшильд теплый подали?
Горожане
-1
Командировочный
и еще в тему о безпроцентных деньгах почитайте, весьма занятно:
Маргрит Кеннеди. Деньги без процентов и инфляции. Как создать средство обмена, служащее каждому
Горожане
+ 51
Заслуженный
пенсионер

Pravoved писал:никто не запрещает вам их забирать через суд.


Пока - да. Но если не будут возвращаться кредиты, то откуда банки будут брать деньги на отдачу депозитов, т.е. хоть через суд, хоть с автоматом туда приди, а если денег нет, то и отдавать нечего.

Цитата:ваши депозиты ерунда, особой погоды не строят, привлекались иностранные инвестиции


Какая разница кому банк не вернет деньги? И потом, про "ерунду" в отношении депозитов не стоит говорить. Если ещё не читали, почитайте что такое банковский мультипликатор. Это когда, например, из 100 тыс. получается миллион. Это вкратце.

Цитата:Молодые семьи брали кредиты покупали квартиры, а теперь их на улицу выбросить?


Пардон, а они где-то раньше жили? Два субъекта(банк и заёмщик) заключили между собой сделку, какого хрена туда лезет третья сторона?

george bu,
это всё хорошо, что Вы сказали, но как указанный мораторий спасёт экономическую ситуацию в стране?

Цитата:для кредитования используются не столько деньги с депозитов, сколько кредиты взятые у других банков (под меньший процент)


А те другие банки их из воздуха берут что ли? Первоисточник депонированных денег - население. Вы сейчас как раз описываете эффект мультиплицирования.

Pravoved писал:Откуда столько злобы на этих людей оказавшихся в бедственном положении?


Где злоба? И давайте так вести беседу, чтобы это не вызывало отрицательных эмоций(это я про икорку и т.д.). ОК?
Повторю, валятся банки - валимся все мы. Людей жалко? Мне тоже. Но кроме них есть ещё и другие люди, которые тоже пострадают в результате принятого законопроекта. Симоненко же получит политические дивиденды.
All we need is love(c)
Горожане
+ 8
Местный

ViewPoint писал:Пардон, а они где-то раньше жили? Два субъекта(банк и заёмщик) заключили между собой сделку, какого хрена туда лезет третья сторона?Какая разница, где жили, правда в том, что сейчас им кроме квартиры взятой в кредит, жить негде. Все деньги были вложены в ремонт. Заводы фабрики стали, где брать деньги на аренду квартиры.
Третья сторона ВР, хаха, это не третья сторона, это бог, если брать уровень этих лиц. ВР пишет закон, по которому им жить, и как напишет так и будут жить.
Банковская система, ах какие бедняги, страдают от кризиса. Только вот спекулируют на валюте по полной программе, ух шалунишки. Ну что с них взять ведь валятся они - валимся мы, если с голоду к тому времени не вымрем. Тогда им все можно.

ViewPoint писал:Повторю, валятся банки - валимся все мы. Людей жалко? Мне тоже. Но кроме них есть ещё и другие люди, которые тоже пострадают в результате принятого законопроекта. Симоненко же получит политические дивиденды.Все страдают от кризиса, тогда почему не могут пострадать немного и банки, первые лица филиалов в нашем городе имеют зарпл от 10 000 грн. до 50 000 грн. Причем это наемные работники, может пора им тоже немного затянуть пояса. Просто нужно немного различать потери -
одним не хватает на бриллианты, а другим на корку хлеба. А так видите все страдают, но страдания немного разные.
Жалко политических дивидендов? А мне нет, пусть купается в них, если его действия реально помогут простым людям. За олигархов не знаю как вы, а я спокоен, мне на них плевать.
 
Предупреждение.
 • Все ваши сообщения будут отправлены на модерацию.
Написать ответ
Ваше имя
 1. жирный
 2. курсив
 3. подчёркнутый
 4. перечёркнутый
 5. цитата
 6. Спойлер Введите название спойлера (не обязательно):
 7. ссылка Введите адрес ссылки:
 8. смайлы
 9. картинка Введите адрес картинки:


  Выравнивание:
 10. Видео Введите адрес ролика (YouTube, RuTube, Vimeo, VK):

  Для RuTube и VK скопируйте код для вставки (iframe)
 11. цвет текста
 12. Слева
 13. По центру
 14. Справа
 15. скрытый
 16. информация