Програма Кадидата на пост Президента Леоніда Куліченка

0
Горожане
+ 1
Проездом
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України
Куліченка Леоніда Вікторовича
«Збудуємо Козацьку державу в Україні!»

Українська нація виникла на базі козацького етносу, що є науково доведеним історичним фактом. В Державному гімні України прямо вказано на такий родовід: „…і покажем, що ми браття козацького роду”. Саме як Гетьманську, Козацьку державу сприймали нас в Європі при Богданові Хмельницькому.
Нещодавно в давній гетьманській столиці – Чигирині було відзначено 360-річчя утворення Української Козацької держави. На торжествах наголошувалось, що на цій землі зароджувалася наша державність, національна енергія, творилася військова, суспільна й інтелектуальна еліта України, суттю якої були такі цінності як свобода, вірність бойовому братерству, патріотизм, підкреслювалась необхідність відновлення історичної пам’яті та відродження козацьких традицій.
Попри наругу і геноцид козаки, як народ, століттями зберігали і зберігають свою етнічну (біологічну, кровну) приналежність. І сьогодні, незважаючи на кривавий шлях і намагання витравити історичну свідомість, тисячі патріотів України вважають себе етнічними козаками.
Тож в основі моєї передвиборчої програми є проголошення і реалізація на ділі Української національної ідеї— побудови незалежної, демократичної, самоврядної, соборної, багатонаціональної Козацької держави Україна.
Козаки й українці – націєтворчі, корінні, братні нації і народи в Україні. Козацький народ тисячоліттями виробляв принципи самоврядування, що увійшло в історію як козацьке самоврядування, відшліфовував демократичне звичаєве право обирати собі отаманів, священників, суддів, працівників козацьких управ та відстоював таке ж право на звільнення отамана чи керівника будь- якого рівня за рішенням громади. Тобто йшлося про колективізм, солідарність, виборність та персональну відповідальність, що лягли в основу першої в Європі Конституції Пилипа Орлика.
Ці принципи суттєво протирічать сучасній виборчій системі в Україні, що безпідставно запозичена, точніше – прищеплена українській молодій державі так званими західними демократіями. Вона нахабно впроваджена в Україні на кошти іноземного капіталу з метою забезпечення закордонним олігархам свого економічно-політичного впливу на нашу країну, перетворення України у залежну економічно й фінансово від США, Росії, країн Західної Європи, у їх сільськогосподарську колонію та сировинно-енергетичний придаток, спрямована виключно для приведення до влади фінансово-олігархічних груп, замаскованих під політичні партії. Про якісь державні чи народні інтереси при цьому ніколи не йшлося і не йдеться. Ця система пропагує чужий українцям дикий індивідуалізм, байдужість, безвідповідальність, сповідує аморальний принцип—розділяй і владарюй.
Абсолютна більшість українців взагалі позбавлена будь-якого впливу на формування вищих органів державної влади, урядових структур, влади на місцях. Доведені до відчаю зубожінням, кинуті на виживання українці здають свої голоси на виборах за мізерні подачки та брехливі обіцянки, виконувати які ніхто ніколи не збирається.
Обдурені нахабно Ощадбанком, по злодійськи кинуті на тимчасових приватизаційних сертифікатах, за якими вони пробули власниками приватизованого майна тільки певний час, люди вже ні в що не вірять. Тепер реалізується ще одна авантюра: задарма забрати у селянина останнє , що в нього залишилося – землю, а в міських жителів-- приватизовані квартири через непомірний тягар комунальних тарифів.
Сучасна виборча система зорієнтована на просування до влади та ротацію в ній обмеженої кількості представників фінансово-економічно-олігархічних груп. Окрім накопичення приватної власності, прибутків і зверхприбутків їх більше ніщо не цікавить.
Нинішня практика висування кандидатів у депутати всіх рівнів за партійними списками — зверх недемократична, несправедлива щодо абсолютної більшості виборців. Де ж рівне виборче право? Я не кажу вже про деклароване Конституцією право бути обраним, яке взагалі попирається! Не член партії, вірніше той, хто задалеко від її керманичів — ніколи не буде обраним. Не кажучи вже про грошовий бар`єр, що перекриває дорогу до влади чесним і порядним громадянам, є фактично дискримінаційною нормою за майновим правом і протирічить діючій Конституції.
Для відновлення дієвої, демократичної виборчої системи в Україні та забезпечення рівних прав територіальних, етнічних та етнічно-територіальних громад України потрібно взяти територіальний устрій козацької України. І головне, саме ця досить ефективна, апробована, система самоуправління наша, вітчизняна, а не нав`язана нам зовні.
Добиватимуся повернення до національно територіально-адміністративногого принципу побудови виборчої системи. Певна, визначена кількість виборців, що проживає на одній території, в одному селі, районі, області має право обирати виключно з поміж себе представника-депутата, який у радах чи інших структурах, має відстоювати виключно інтереси жителів тієї території, які його обрали. Так само легко виборці повинні мати можливість відкликати свого депутата, якщо він не справляється зі своїми обов’язками і замінити його на нового.
Відповідну територіальну громаду представляють і обрані голови відповідних сільських, районних, обласних рад. Обрані голови сільських рад автоматично стають депутатами районної ради. Голови районних –депутатами обласних рад, голови обласних – Верховної ради. Таким чином територіально-адміністративне представництво кожного села, міста, району забезпечено. Назвемо цю палату Адміністративно-територіальною.
Другу палату в радах усіх рівнів повинні скласти представники всіх національностей України. Пропорційно до кількості. Українців, звичайно в цій палаті буде найбільше. Як і державна мова має бути єдина – українська.
Обидві палати, які і складуть Верховну Раду, повинні мати право приймати закони, затверджувати важливі рішення уряду (а не дріб’язково його опікати). Але закони має розробляти виключно професійна Законодавча палата в яку делегуються тільки фахівці юристи, що представляють інтереси: адміністративно-територіальних громад(від певної кількості компактно проживаючого населення) та національні громади: по одному рівноправному представнику кожної національності.
Таким чином, жодна, щонайменша національність не буде обмежена у своєму праві фахово розробляти закони для країни, в якій живе. Розроблені закони проходитимуть ретельне рецензування в обох палатах Верховної Ради і враховуватимуть інтереси всіх, як територіальні, так і національні, а не тільки корупційні інтереси певної групи олігархів.
Президент може обиратися і Верховною радою. Як вирішить народ на референдумі. Уряд має призначатися Президентом з депутатів усіх трьох палат, але виключно на професійній основі. Президент є водночас главою держави та виконавчої влади, несе персональну відповідалість за діяльність уряду.
Україна й дотепер є держава переважно аграрна й досить велика за територією. Адміністративна реформа має бути спрямована насамперед на відновлення зруйнованого, сплюндрованого села. Тому й поділ на волості, повіти, області, чи адмінодиниці з іншими, сучаснішими, але проукраїнськими назвами, повинен бути зручним в першу чергу для населення , і тільки в другу -- для влади.
Необхідно максимально спростити вибори в усі рівні органів місцевого і державного самоуправління, звівши кількість найманих чиновників до мінімуму.
Виконавча влада має бути доступна, підзвітна і оперативно та демократично змінювана.
Козацькі громади створюються відповідно до законів про самоорганізацію населення та про об’єднання громадян в місцях компактного проживання козаків. Це може бути: вулиця, квартал у місті, куток у селі, хутір, село, селище, місто, райцентр, регіон, область.Загальні збори козаків обирають Отамана козацької громади, який формує її виконавчий орган – Козацький комітет вулиці, кварталу, кутка, хутора або Козацьку управу села, району, області. Отаман козацької громади одночасно є отаманам козацької управи - виконавчого органу громади.
Мета козацької громади: активний захист етнічних, національних, правових, економічних, земельних, культурних, екологічних та інших інтересів членів громади, козацького народу та членів козацьких громадських організацій. Головні завдання отамана козацької громади: залучення до громади якомога більше жителів хутора, вулиці, села, міста, району, як етнічних козаків так і козаків по духу, членів інших козацьких громадських організацій з метою збереження кращих демократичних традицій козацького народу, розбудови системи козацького самоврядування та юридичного захисту козаків.
В результаті - отримаємо нашу, виключно українську представницьку демократію в кращих традиціях самоуправління козацького та українського народів.
Вважаю, що земля має належати етнічно-територіальним громадам але бути власністю тільки держави Україна. Козацька громада вирішує питання розподілу і використання всіх земель у селах, де проживають її члени та земель , що формально належать нинішнім територіальним громадам. Право розпорядження земельними наділами має бути довічним з правом успадкування.
Сприятиму поверненню відібраних у козаків земель, передачі їх у спільну власність козацьким громадам з наданням права виключно громадам розпоряджатися нею, організовувати козацькі товариства по обробітку землі, налагодженню переробки традиційної для України сільськогосподарської продукції, випуск сувенірів на місцях, повернення козацьким хуторам, станицям їхніх справжніх найменувань.
Світова криза показала всю абсурдність ліберальних принципів економіки, крах теорій неоглобалізму та транснаціональних корпорацій, для яких головне—прибуток будь-якою ціною, а людина гвинтик для його досягнення. Уряди всіх держав захищають сьогодні національних виробників, посилюють державний вплив на економіку. Але не в Україні.
Вважаю, держава не може існувати, якщо вона не має власності, якщо все за безцінь віддано в приватні руки. Тому виступатиму за розробку і прийняття цивілізованого закону про націоналізацію, який нарівні з законом про приватизацію є в законодавстві багатьох розвинених країн. Держава має розпоряджатися базовими галузями економіки—енергетикою, транспортом, зв’язком, тощо. А система освіти готувати ефективних менеджерів державного рівня.
Принцип справедливого розподілу суспільних благ є неодмінною умовою цивілізованого суспільства. Його порушення завжди веде до соціальних потрясінь і революцій. Моїм пріоритетом буде утвердження справедивості в усіх сферах повсякденного життя.
Щоб вийти з кризи, слід формувати бюджетну систему знизу доверху, негайно реформувати податкову систему, і в першу чергу відмінити криміналізований ПДВ. Замість нього встановити податок з обороту. Ліквідувати побори за технічний огляд та транспортний збір. Останній включити до вартості пального—хто більше їздить, той більше платить.
В Україні з метою суворого контролю за грошовими потоками на три-п’ять років треба ввести обов’язкові безготівкові розрахунки через державні банки, обов’язкову здачу готівки у державні банки, та єдиний 10-відсотковий податок на прибуток для дрібного, малого і середнього бізнесу і 30-відсотковий – для великого бізнесу. На цей час заборонити розраховуватися готівкою (все тільки через банк), окрім розрахунків населення в дрібній торгівлі, магазинах, базарах, побуті тощо.
Ініціюватиму негайне прийняття податків на нерухомість та на розкіш, але не для тих, хто проживає в багатоповерхівках чи сільських домівках.
У незалежній Козацькій державі Україна повинна бути міцна грошова система і єдина грошова одиниця – гривня. Всі розрахунки і виплати в Україні мають вестися виключно у гривнях. Агресія долара в Україну – акція спрямована на підрив незалежності держави. Нав’язана чужими банками чужа грошова одиниця фактично нахабно окупувала грошовий простір України, витіснивши національну. Штучно вибравши з ринку долар у банки, фінансові олігархи створили його дефіцит і обвал неповернення населенням доларових кредитів. Піднявши значно курс долара стосовно гривні, банкіри отримають баснословні прибутки на рівному місці, просто з повітря. З такою практикою слід покінчити, посилити державний контроль за діяльністю банків. Необхідно реструктуризувати споживчі кредити населення, в тому числі доларові, перевести в національну валюту та заборонити банкам односторонньо підвищувати відсотки.
Для виходу з ситуації слід негайно перекрити пересилання долара та будь-якої іншої іноземної грошової одиниці за межі України. Всю доларову, єврову і іншу валютну масу замінити гривневою. Заборонити ходіння долара і євро в державі. Усі фінансові операції та платежі в Україні – виключно гривневі. Вхід долара, євро та всіх інших валют з-за кордону в Україну тільки через обмінні пункти у гривневому еквіваленті. Вивезення гривни за кордон тимчасово розумно обмежити, вивезення долара і євро – заборонити. Інакше – повна фінансова залежність від іноземного капіталу і втрата політичної, економічної, національної, культурницької – будь-якої незалежності України.
В збройних силах України мають служити всі, незалежно від соціального стану, в першу чергу діти високопосадовців. Проходження альтернативної служби—на базі козацтва. Забезпечити реформу армії та її достатнє фінансування.
Внесу законопроект про реформування пенсійної системи в Україні на принципах солідаризму та адекватної оцінки кожного в розбудову економіки.
Протидіятиму повсюдній комерціоналізації сфери освіти, медицини, культури, науки, спорту. Медичне обслуговування повинне бути доступним і гарантуватись кожному.
Наведу лад в підготовці країни до Євро-2012. Сприятиму запровадженню козацької символіки, розвитку масового спорту.
В сфері освіти треба відмовитися від створення малопотужних, дрібних вищих навчальних закладів, яких зараз в Україні більше, ніж у Європі разом, провести їх реорганізацію. Відмовитися від тестових принципів оцінки знань як єдиного інструменту. Використовувати тестову систему поряд з традиційними методами.
Найбільше сьогодні Україна потерпає від бездуховності,засилля культу споживацької ідеології, жорстокості, насилля, розбещеності. Цьому має перешкодити відродження наших козацьких традицій, утвердження віри і зміцнення Православ’я.
На першому етапі реалізації проекту побудови Козацької держави Україна добиватимуся створення при Президентові України Державної Козацької Ради, при облдержадміністраціях—козацьких управ, при райдержаміністраціях—козацьких комітетів, при сільських радах—козацьких громад.
В межах діючого українського та міжнародного законодавств добиватимуся офіційно визнати козаків одним з корінних народів України, як це було визнано всім світом до більшовицького перевороту 1917 року, та прийняття Верховною Радою України «Закону про реабілітацію Козацького народу», в якому визнати козаків одним з перших масово репресованих, підданих геноциду, більшовицькими окупантами народів в Україні.
Добиватимуся фіксації національного самовизначення поліетнічного (багатонаціонального) українського народу взагалі й моноетнічного козацького зокрема, в Конституції України, Законах України, документах, що ідентифікують особу, тощо.
Україна—понад усе! Збудуємо козацьку державу в Україні!
Забаненные
Почетный
старейшина

Куличенко писал:В Україні з метою суворого контролю за грошовими потоками на три-п’ять років треба ввести обов’язкові безготівкові розрахунки через державні банки, обов’язкову здачу готівки у державні банки


Фееричный бред.

Черновецкий помогал писать? ;)
"Я смотрел в эти лица и не мог им простить
Того, что у них нет тебя и они могут жить..."
В последнее время мне кажется, что эти строки про мозг. (с) bash
Горожане
+ 3
Гастарбайтер
Возвращаемся в козачество?Это лобирование Интересов казачества, во главе "мнимых" козаков и вы являетесь!
Не нарушай Закон - он может наказать.
Не игнорируй общественное мнение - оно может уничтожить.
Забаненные
+ 133
Почетный
старейшина
Куличенко, вопрос 1: как будем сочетать армию с казаками?
Вопрос 2: на бигборде видел казаков с казачком, у казачка двенадцати лет - грудь в медалях, больше, чем у ветерана ВОВ. Как к таким курьёзам относитесь Вы?)
Не существует безвыходных ситуаций, лишних людей, случайных встреч и потерянного времени.
A85
Горожане
+ 90
Великий Гуру
Наверное правильнее было б : " Програма Кадидата в Кандидаты на пост Кандидата Президента Леоніда Куліченка"
Ум человеческий … не пророк, а угадчик, … но не дано ему предвидеть Случая – мощного мгновенного орудия Провидения
(А.С. Пушкин)
AD
Горожане
+ 183
Великий Гуру
Надо снижать залог для кандидатов в президенты.
А то он больно велик -сдаст человек такие деньги в депозит и не на что ему нанять консультанта, который разьяснит кандидату про то, что казаки не отдельная нация, что не единым сельским хозяйством живет Украина и пр...
Благими намерениями вымощена дорога к AD
(c)
Старший сержант запаса.
Горожане
+ 3
Почетный
гражданин

Куличенко писал:Тому виступатиму за розробку і прийняття цивілізованого закону про націоналізацію, який нарівні з законом про приватизацію є в законодавстві багатьох розвинених країн. Держава має розпоряджатися базовими галузями економіки—енергетикою, транспортом, зв’язком, тощо. А система освіти готувати ефективних менеджерів державного рівня.


Ой нет, вот здесь я прямо боюсь.... Вы еще НЭП обьявите....

Куличенко писал:посилити державний контроль за діяльністю банків.


Типун Вам на язык, государство начнет упрявлять банками и сразу можна будет красный флаг большевистский повесить.

Куличенко писал:Заборонити ходіння долара і євро в державі.


Ага! Сегодня Вы доллар зобороныте а ззавтра Вы мне начнете предписывать как думать.... это уже было.

Куличенко писал:Внесу законопроект про реформування пенсійної системи в Україні на принципах солідаризму та адекватної оцінки кожного в розбудову економіки.


Вот тут я вообще ничего не понимаю.... в розбудову или в развал? Это про будущих пенсионеров или про уже состоявшихся?

У меня вопрос: А деньги откуда возьмете страну поднимать?

Я лично не думаю что поддержала бы такого кандидата. Вы выступаете за пресечение демократии и финансовых свобод. За границей Вас не поймут и не поддержат.
AD
Горожане
+ 183
Великий Гуру
Его не поддержат не только за рубежом, но даже и в Кременчуге.
Техас может спать спокойно.
Благими намерениями вымощена дорога к AD
(c)
Старший сержант запаса.
Забаненные
+ 133
Почетный
старейшина
Куличенко, Леонид Викторович, хотелось бы ответов...
Не существует безвыходных ситуаций, лишних людей, случайных встреч и потерянного времени.
A85
Горожане
+ 90
Великий Гуру
Слышал, что есть национальность "юрист", но про национальность "казак" - впервые...
Ум человеческий … не пророк, а угадчик, … но не дано ему предвидеть Случая – мощного мгновенного орудия Провидения
(А.С. Пушкин)
 
Предупреждение.
 • Все ваши сообщения будут отправлены на модерацию.
Написать ответ
Ваше имя
 1. жирный
 2. курсив
 3. подчёркнутый
 4. перечёркнутый
 5. цитата
 6. Спойлер Введите название спойлера (не обязательно):
 7. ссылка Введите адрес ссылки:
 8. смайлы
 9. картинка Введите адрес картинки:


  Выравнивание:
 10. Видео Введите адрес ролика (YouTube, RuTube, Vimeo, VK):

  Для RuTube и VK скопируйте код для вставки (iframe)
 11. цвет текста
 12. Слева
 13. По центру
 14. Справа
 15. скрытый
 16. информация