Конференция-2013

0
Горожане
+ 180
Великий Гуру
Старший сержант запаса
14:34, 02.06.2013
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК
КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1
Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у
IV Регіональній науково-практичній конференції
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КРАЙ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ»
м. Кременчук, 24-25 листопада 2013 року

Мета конференції -організація практичної взаємодії науковців, громадських організацій та органів місцевого самоврядування для збереження історико-культурної спадщини та використання її для патріотичного виховання підростаючого покоління.
Місце проведення: конференц-зала Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, корп. 1, ауд. 1211.
До участі в IV Регіональній науково-практичній конференції запрошуються студенти вищих навчальних закладів вчені університетів і наукових установ, педагоги, аспіранти, магістранти, державні службовці.
Мова конференції: українська, російська, англійська.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Історія України (від найдавніших часів і до сьогодні).
2. Кременчук: вчора, сьогодні, завтра.
3. Військова історія.
4. Кременчук і кременчужани (спогади кременчужан і не кременчужан про Кременчук; біографічні нариси видатних жителів міста).

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Матеріали будуть видані в збірнику матеріалів конференції «Кременчуцький край в контексті історії України». Бажаючим взяти участь у конференції необхідно надіслати до оргкомітету:
- заявку на участь (форма додається додаток А);
- текст наукової статті (6-7 сторінок);
Назва файлу заявки складається з номера секції, прізвища доповідача із вказівкою для заявки – Заявка.
Наприклад: 2_Петренко_Заявка.doc
Назва файлу статті складається з номера секції, прізвища доповідача із вказівкою для статті – Стаття.
Наприклад: 2_Петренко_Стаття.doc
Текст статті необхідно надіслати не пізніше 15 жовтня 2013 р. на електронну адресу sakura_18_90@mail.ru (з поміткою «конференція – 2013»)
Включення статей у план конференції проводитиметься за рішенням організаційного комітету.
Якщо текст статті буде включено до програми конференції учаснику буде надіслано Інформаційний Лист № 2 в якому будуть указані реквізити до оплати статті.
Вартість однієї повної / не повної сторінки 20 гривень.

КОНТАКТИ
Контактна особа: Василенко Дар’я Павлівна
Тел. 0963051438
E-mail: sakura_18_90@mail.ru

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТІ
Обсяг статті – 3-7 повних сторінок. Текстовий редактор Microsoft Word (7.0-2010). Формат аркуша – А 4, поля знизу – 2 см., справа – 2 см, зверху – 2 см, зліва – 2 см. Абзац виставляється автоматично (за допомогою лінійки). НЕ допускаються абзаци зроблені за допомогою пробілів чи табуляції. Розрізняйте дефіс ( - ) та коротке тире ( – ). Використовуйте знаки відповідно до правопису. Використовуйте лапки єдиного зразка «».
Стиль назви: шрифт Times New Roman, 12 pt, напівжирний, усі літери великі, без відступу, рівняння по центру, автоматичний перенос слів заборонений. Стиль авторів: розташування через рядок після назви статті, шрифт Times New Roman, 12 pt, напівжирний курсив, без відступу, рівняння з лівого боку. Ліворуч прізвище, ім’я та по-батькові (повністю). Дозволяється розташовувати по два прізвища в одному рядку. Стиль тексту статті: шрифт Times New Roman, 12 pt, звичайний, абзац 1,25 см, вирівнювання по ширині. Інтервал між рядками – 1. Стиль посилань: назва ЛІТЕРАТУРА через рядок після тексту статті великими літерами, вирівнювання по центру. Посилання в тексті на літературу по мірі згадування в квадратних дужках. Оформлення посилань згідно з державними стандартами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
* Статті, які не відповідають вказаним вище вимогам, прийматися до друку не будуть.
* Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів до збірника.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРЕМЕНЧУКА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Петренко Петро Петрович

Розвиток Кременчука в цей період [1, с. 265-267].

ЛІТЕРАТУРА
1. Систематический сборник постановлений Кременчугского (Полтавской губернии) уездного земского собрания 1865-1899 гг. / [сост. Бондаренко О. М.] – Кременчуг : Тип. И. А. Диковского, 1900. – 871 с.
Додаток А
ЗАЯВКА УЧАСНИКА
IV Регіональній науково-практичній конференції
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КРАЙ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ»ПІБ (повністю)
Прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника (обов’язково для студентів)
Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса
Посада
Курс (рік навчання)
Вчений ступінь
Напрямок (секція)
Тема доповіді
Домашня адреса
Контактний телефон
Електронна адреса (e-mail)
Форма участі (очна або заочна)
Потреба в проживанні
Дата заповнення
"Убогий человечек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит".
Артур Шопенгауэр
Горожане
+ 101
Почетный
старейшина
Старший сержант запаса, распечатаю и в Яроши Матвийцу А. завезу, как приглашение.
Горожане
+ 180
Великий Гуру
АДА, Напиши в личку куда тебе можно прислать вордовский документ с информсообщением.
"Убогий человечек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит".
Артур Шопенгауэр
Iva
Жандармы
+ 221
Аксакал
Старший сержант запаса,
Моя статья на правке у Соколовой, а она сейчас в отпуске...
Граничные сроки какие?
Горожане
+ 180
Великий Гуру

Iva (07.06.2013, 20:39) писал:a

Старший сержант запаса (02.06.2013, 13:32) писал:Текст статті необхідно надіслати не пізніше 15 жовтня 2013 р.

"Убогий человечек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит".
Артур Шопенгауэр
Iva
Жандармы
+ 221
Аксакал

Старший сержант запаса (09.06.2013, 01:23) писал:Текст статті необхідно надіслати не пізніше 15 жовтня 2013 р.


Спасибо!
- Понятно.
Горожане
+ 101
Почетный
старейшина
Старший сержант запаса, Можно программу конференции на 24 ноября. Когда начинается, как проходить будет, по каким секциям?
Горожане
+ 180
Великий Гуру
Старший сержант запаса
18:35, 15.11.2013
Шановні колеги-краєзнавці, журналісти і усі, кому цікава історія нашого міста!
Кафедра українознавства КрНУ імені Михайла Остроградського запрошуємо вас взяти участь у IV Регіональній науково-практичній конференції «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КРАЙ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ» яка відбудеться 24 листопада 2014.
Початок пленарного засідання конференції о 10-00.

АДА (15.11.2013, 15:13) писал:Старший сержант запаса, Можно программу конференции на 24 ноября. Когда начинается, как проходить будет, по каким секциям?


Календар конференції

9-00 – 10-00 – реєстрація учасників конференції, ауд. 1211.
10-00 – 12-00 – відкриття конференції, ауд. 1211.
12-00 – 13-00 – обідня перерва.
13-00 – 16-00 – робота секцій (деталі в модераторів секцій).
16-00 – 17-00 – пленарне засідання, підбиття підсумків конференції, обговорення та прийняття рішення, закриття конференції – ауд. 1211.
18-00 – від’їзд учасників конференції.

Пленарне засідання:
Жванко Любов Миколаївна, д. і. н., професор Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
УКРАЇНА У ЧАСИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ БІЖЕНСТВА (1914-1918 РР.)

Вирський Дмитро Станіславович, провідний науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України
НОВІ ФАКТИ З ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУКА (ДО 1764 Р.)

Івушкін В’ячеслав Едуардович, молодший науковий співробітник Кременчуцького краєзнавчого музею
КРЕМЕНЧУГСКИЕ МОСТЫ И ПЕРЕПРАВЫ В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Лушакова Алла Миколаївна, к. мист-ва, доцент кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ИСЧЕЗНУВШИЙ ИНСТИТУТ (ШТРИХИ К ИСТОРИИ ПЕРВОГО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ КРЕМЕНЧУГА)

СЕКЦІЯ 1 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
1. Василенко Дар’я Павлівна, аспірант кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 30 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 40 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
2. Крот Віктор Володимирович, студент 1 курсу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
ДМИТРО ЯВОРНИЦЬКИЙ В МЕМУАРАХ ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКО
3. Ніколаєнко Вікторія Анатоліївна, студентка 1 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ВІКОВА ІСТОРІЯ ЗНАТНОЇ РОДИНИ
4. Щербань Анатолій Леонідович, провідний науковий співробітник Музею десятинної церкви, м. Київ
Щербань Олена Василівна, провідний науковий співробітник Музею десятинної церкви, м. Київ
ЗАБУТИЙ ГОНЧАРНИЙ «КУЩ» ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

СЕКЦІЯ 2.
КРЕМЕНЧУК: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА
1. Гнідаш Інна Алімівна, студентка 4 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Рой Ірина Олександрівна, студентка 4 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ПОВЕНІ ДНІПРА В КРЕМЕНЧУЦІ У І-Й ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ
2. Гожа Олена Вікторівна, студентка 5 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Душенко Альона Олександрівна, студентка 5 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ВІЗИТ М. С. ХРУЩОВА НА ВІДКРИТТЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ ГЕС
3. Гузій Тетяна Миколаївна, студентка 4 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
СТОРІЧЧЯ ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ В КАМ’ЯНИХ ПОТОКАХ
4. Давиденко Владислава Миколаївна, студентка 2 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ГАЗЕТА «СЛАВУТИЧ»: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
5. Кобзар Валентин Володимирович, пенсіонер, м. Київ
КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ПРОВІНЦІЙНОГО МІСТА КРЕМЕНЧУК (КІН. ХІХ – ХХ СТ.)
6. Коноваленко Олександр Дмитрович, к. т. н., доцент кафедри транспортних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Даценко Микола Іванович, ст. викладач, кафедри здоров’я людини Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ВЕЧНЫЙ РЫЦАРЬ – ПОГОРЕЛОВ СЕРГЕЙ ТИХОНОВИЧ
7. Крот Володимир Олександрович, к. і. н., доцент кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
СТАНОВЛЕННЯ ЗЕМСЬКОЇ МЕДЕЦИНИ В КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ПОВІТІ (1864-1885)
8. Музиченко Наталія Валентинівна, завідуюча експозиційним відділом Кременчуцького краєзнавчого музею
СТАРООБРЯДЦІ В ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУКА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІІІ СТ. - ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)
9. Плаксій Тамара Миколаївна, к. і. н., доцент кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ ПІСНІ І ТАНЦЮ «СЛАВУТИЧ» - ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ М. КРЕМЕНЧУК (70-ТІ РР. ХХ СТ. – 2013 Р.)
10. Скриль Тетяна Андріївна, студентка 4 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Дерев’янко Вікторія Володимирівна, студентка 4 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ЧОТИРНАДЦЯТА ШКОЛА – ІСТОРИЧНІ СВІТЛИНИ ПАМ’ЯТІ
11. Соколова Ірина Михайлівна, заступник директора з наукової роботи Кременчуцького краєзнавчого музею
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛАЗАРЕТ. ПОЧАТОК
12. Удовенко Альона Юрівна, студентка 2 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ МАКСИМА ГОРЬКОГО
13. Чередник Ольга Сергіївна, студентка 2 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА СПІЛКА ЛІТЕРАТОРІВ «СЛАВУТИЧ»: ВІД ЗАСНУВАННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

СЕКЦІЯ 3.
ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ
1. Василенко Дар’я Павлівна, аспірант кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Шаблій Олександр Петрович, к. і. н., доцент кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ХРОНИКИ ИВАНА ЗАИКИ
2. Витришко Ірина Сергіївна, студентка 1 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
НІМІ ПАМ’ЯТКИ ВІЙНИ
3. Заніздра Ніна Олександрівна, ст. викладач, кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
СОЛДАТСЬКИЙ ТРУД (РАССКАЗЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ЧИСТЯКОВА В. М.)
4. Івушкін В’ячеслав Едуардович, молодший науковий співробітник Кременчуцького краєзнавчого музею
КТО ИДЕТ ПОД ЗНАМЕНЕМ? (ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ)
5. Саранча Віктор Іванович, асистент кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ВИХОВАНЦІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА – ОФІЦЕРИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
6. Сезін Сергій Юрійович, здобувач кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ДЕЛО ЧЕКИСТА КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ
7. Фещенко Яна Ігорівна, студентка 1 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Чаленко Віталіна Едуардівна, студентка 1 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ КРЕМЕНЧУКА
8. Ширай Вікторія Анатоліївна, молодший науковий співробітник Кременчуцького краєзнавчого музею
ВПЛИВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ КРЕМЕНЧУКА

СЕКЦІЯ 4.
ІСТОРІЯ КРЕМЕНЧУКА У СПОГАДАХ КРЕМЕНЧУЖАН ТА ГОСТЕЙ МІСТА
1. Василенко Дар’я Павлівна, аспірант кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Маслак Володимир Іванович, к. і. н., доцент, завідувач кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
КРЕМЕНЧУЖАНИ В «КОРОТКОМУ БІОГРАФІЧНОМУ СЛОВНИКУ ВЧЕНИХ І ПИСЬМЕННИКІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ» І. Ф. ПАВЛОВСЬКОГО, ЯК ДЖЕРЕЛО З СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО КРАЮ
2. Гошкодеря Катерина Валеріївна, студентка 4 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ВИЗВОЛЕННЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ. СПОГАДИ КРИВЧЕНКО Н. І.
3. Заїченко Катерина Сергіївна, студентка 4 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ІЗ ЖИТТЯ ОСТАРБАЙТЕРА ТРЕМБАЧ ГАЛИНИ НЕСТОРІВНИ
4. Коношенко Катерина Ігорівна, студентка 3 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
СПОГАДИ РОБІТНИКІВ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВУЗЛА ПЕРІОДУ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
5. Король Людмила Іванівна, старший науковий співробітник Кременчуцького краєзнавчого музею
СТОРІНКИ З ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ЗАСЛУЖЕНОГО МАЙСТРА НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ НАГНИБІДИ ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИЧА
6. Мартиненко Тетяна Едуардівна, студентка 2 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Михайленко Людмила Антонівна, ст. викладач, кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
«АВАРІЯ» НА КРЕМЕНЧУЦЬКІЙ ГЕС У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ
7. Плаксій Тамара Миколаївна, к. і. н., доцент кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
КРЕМЕНЧУЖАНКА К. А. ФЛЕЙШИЦ – ПЕРША ЖІНКА-ЮРИСТ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПОЧ. ХХ СТ.
8. Радченко Юлія Дмитрівна, студентка 4 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Голодна Альона Олександрівна, студентка 4 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ВИДАТНИЙ ДІЯЧ КРЕМЕНЧУКА – ВАДИМ БОЙКО – ПАРЛАМЕНТАР ТА ЖУРНАЛІСТ
9. Тур Оксана Миколаївна, к. філол. н., доцент кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Махал Оксана Сергіївна, студентка 3 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ІСТОРІЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
"Убогий человечек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит".
Артур Шопенгауэр
Iva
Жандармы
+ 221
Аксакал

Старший сержант запаса (15.11.2013, 16:46) писал:7. Фещенко Яна Ігорівна, студентка 1 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Чаленко Віталіна Едуардівна, студентка 1 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ КРЕМЕНЧУКА


Здесь по Отечественной войне или от закладки крепости Кременчуг до сегодняшних дней?
Нельзя ли предварительно ознакомится с этими материалами?
Что бы девчонки не попали впросак.
В инете по этому вопросу глупостей не мерено!
Горожане
+ 180
Великий Гуру
Iva,

Iva (16.11.2013, 14:29) писал:Здесь по Отечественной войне или от закладки крепости Кременчуг до сегодняшних дней?Нельзя ли предварительно ознакомится с этими материалами?Что бы девчонки не попали впросак.В инете по этому вопросу глупостей не мерено!

Думаю, что это первый студенческий опыт: обо всем по-немногу. К сожалению местные краеведы не выходят на широкую публику, предпочитая форумы, поэтому даем "зеленый свет" студентам.
"Убогий человечек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит".
Артур Шопенгауэр
 
Доступ закрыт.
  • Чтобы отвечать в темах данного форума Вам нужно авторизоваться на сайте