» » » Доступність до тестування на ВІЛ на Полтавщині
11:36 Вівторок 0 2 650
11:36, Вівторок, 29 листопада 2022

Доступність до тестування на ВІЛ на Полтавщині

22-29 листопада — Європейський тиждень тестування на ВІЛ. Європейський тиждень тестування на ВІЛ — це загальноєвропейська інформаційна кампанія, що закликає впродовж тижня посилити комунікацію щодо переваг раннього виявлення ВІЛ-інфекції.
Ця ініціатива проводиться щорічно, починаючи з 2013 року. Тестування проходять протягом тижня у травні та у листопаді. Восени 2022 року ця ініціатива запланована на 21-28 листопада. 

Головна мета заходу — розширення доступу до тестування та підвищення обізнаності про переваги раннього тестування на ВІЛ.

Чому важливо кожному перевіритися на ВІЛ? Це збереження свого здоров’я. Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій ВІЛ-статус. Зокрема, за оціночними даними кількість осіб, що можуть мати ВІЛ-інфекцію у Полтавському регіоні складає 5 205 осіб. Станом на 01.09.2022 року у КП «Обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД Полтавської обласної ради» та кабінетах «Довіра» області, на обліку з приводу ВІЛ-інфекції перебуває 3 756 осіб. Відповідно 1 449 осіб має ВІЛ-інфекцію та не знає про свій позитивний ВІЛ-статус, тому не звертається за медичними послугами. Саме тому необхідно зробити акцент на збільшенні кількості послуг з тестування, в тому числі швидкими тестами в закладах охорони здоров’я Полтавської області, незалежно від місця розташування та рівня надання медичної допомоги.

Безоплатний швидкий тест на ВІЛ-інфекцію можна зробити:

 • у сімейного лікаря;
 • на базі спеціалізованих закладів, що працюють з групами підвищеного ризику щодо інфікування на ВІЛ (протитуберкульозний, наркологічний, шкірно-венерологічний диспансери);
 • в спеціалізованих кабінетах «Довіра» які функціонують в лікувальних закладах області;
 • на базі КП «Обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД ПОР»;
 • в неурядових організаціях, які допомагають людям, що живуть з ВІЛ та всім, хто зацікавлений в обстеженні.

Послуги з тестування на ВІЛ займають основне місце в діагностиці ВІЛ-інфекції, оскільки без своєчасної та якісної діагностики неможливо досягти необхідних результатів.

Висока якість надання послуг забезпечується дотриманням принципів тестування, які мають бути виконані незалежно від місця надання послуги:

 • згода: особи, які проходять передтестове консультування, повинні давати інформовану згоду. Їх необхідно інформувати про процедуру тестування та консультування та про їхнє право відмовитися від послуги;
 • конфіденційність: послуги тестування повинні надаватися з дотриманням конфіденційності, тобто зміст спілкування між надавачем послуг та клієнтом не може бути розкрито нікому іншому без отримання чіткої згоди клієнта. Слід дотримуватися конфіденційності, але вона не повинна сприяти секретності та самостигматизації людини;
 • консультування: дотестову інформацію можна надавати в умовах групи, але всі члени групи повинні мати змогу поставити запитання в конфіденційних умовах якщо побажають цього. Консультанти повинні серед інших питань обговорювати, кого б людина хотіла поінформувати в подальшому про свій імовірний ВІЛ-статус і яким чином це зробити;
 • правильні результати тестування: надавачі послуг тестування на ВІЛ-інфекцію повинні прагнути забезпечити високу якість цих послуг, шляхом чіткого виконання вимог зберігання тестів та проведення тестування, дотримання алгоритму підтвердження та встановлення діагнозу;
 • зв’язок: прив’язка до послуг профілактики, лікування та догляду повинна включати подальше ефективне і належне спостереження, зокрема довготривалу підтримку включаючи медичний та соціальний супровід ВІЛ-інфікованих.

Тестування на ВІЛ повинне бути добровільним, і право на відмову від тестування необхідно дотримуватися. Обов’язкове або примусове тестування з ініціативи медичного закладу, органу влади, партнера або члена сім’ї неприпустимо, так як порушує права людини.

На фоні військових дій в країні, нажаль, збільшується ризик інфікування вірусом імунодефіциту людини, що може призвести до значного поширення хвороби.

За неможливості дотримання правил, які запобігають передачі ВІЛ, у разі поранення, переливання крові, незахищених або насильницьких статевих контактів, варто зробити тестування на ВІЛ.

Раннє виявлення ВІЛ-інфекції та призначення лікування забезпечить реалізацію принципу Н = Н. Розшифровується як «Невизначений = Непередавальний». Сенс формули в тому, що якщо ВІЛ-позитивна людина буде отримувати ретровірусну терапію (АРТ), то у неї в крові кількість вірусу знижується до мінімуму (так зване «невизначене вірусне навантаження»), тоді інфікування статевого партнера ВІЛ-інфекцією є неможливим.

Доступність та ефективність антиретровірусного лікування (АРТ)


Наразі Україна займає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. В Україні епідемія ВІЛ-інфекції характеризується переважним ураженням осіб працездатного віку зі зростанням частки вікової групи старше 50 років серед нових випадків захворювання. ВІЛ-інфекція поширюється переважно статевим шляхом, але все ще залишається сконцентрованою в ключових щодо інфікування ВІЛ групах населення.

Основним безпечним і ефективним методом лікування ВІЛ-інфекції є антиретровірусна терапія (АРТ), вона є обов’язковою складовою комплексної медичної допомоги ВІЛ-інфікованим, оскільки безперервний пожиттєвий прийом антиретровірусної терапії забезпечує максимальне пригнічення реплікації ВІЛ, відновлення функції імунної системи, подовження тривалості та підвищення якості життя людей які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), попередження розвитку СНІД-асоційованих захворювань та передачі ВІЛ. Ранній початок АРТ призводить до суттєвого зниження захворюваності та смертності, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією.

ВІЛ-інфікована людина, яка своєчасно розпочне та має ефективність антиретровірусного лікування (оцінка рівня вірусного навантаження ВІЛ), не тільки покращить якість та тривалість свого життя, а і унеможливлює передачу ВІЛ своєму партнеру. Без ефективного АРТ, вірус імунодефіциту людини інтенсивно розмножується. Це призводить до того, що захист організму погіршується, людина може почати хворіти на важкі опортуністичні інфекції, наприклад туберкульоз, пневмоцистну пневмонію, токсоплазмоз головного мозку, деякі форми раку та ін. Як і будь які ліки, іноді антиретровірусні препарати (АРТ) можуть мати побічні ефекти, хоча в більшості випадків вони відсутні або помірні, та їх можна легко подолати шляхом дотримання рекомендацій наданими лікуючим лікарем в закладі охорони здоров’я де пацієнт отримує лікування з приводу ВІЛ-інфекції.

Для людей з ВІЛ, які повинні щоденно приймати антиретровірусні препарати, вкрай важливо не переривати їх прийом, тому ті, хто вимушено змінив місце проживання через воєнні дії на території України, можуть отримати антиретровірусну терапію за місцем свого фактичного перебування у СНІД-центрах чи кабінетах «Довіра».

Завдяки проведеній роботі по децентралізації медичних послуг щодо ВІЛ в Полтавській області — медична допомога з питань ВІЛ-інфекції організована на усіх рівнях надання медичної допомоги. Третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу з питань ВІЛ-інфекції забезпечує КП «Обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД Полтавської оласної ради». Спеціалізована медична допомога з питань ВІЛ-інфекції надається на районному рівні кабінетами «Довіра», що входять до складу районних/міських лікарень. Сьогодні антиретровірусні препарати доступні для кожної людини з ВІЛ-інфекцією, та надаються безкоштовно. В Полтавській області станом на 01.09.2022 р. антиретровірусну терапію (АРТ) отримують 3 271 особи, з них 64 дітей віком до 17 років, перебувать під диспансерним наглядом 3 756 ВІЛ-інфікованих осіб. В області фунціонуть 24 сайти надання послуг ВІЛ-інфікованим людям з супроводу антиретровірусної терапії (АРТ), в тому числі в м. Полтава: сайт інтегрованої допомоги на базі КП «Полтавський центр терапії залежностей Полтавської обласної ради», два сайти на базі КП «Обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД Полтавської обласної ради», ТОВ «Медичний центр здоров’я та реабілітації 100 відсотків життя», КП «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», КП «Полтавська центральна районна клінічна лікарня» Полтавської міської ради. Інші сайти АРТ Полтавської області в закладах охорони здоров’я на базі кабінетів «Довіра» з розширеними функціями надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Таким чином, впровадження децентралізації надання послуг ВІЛ-інфікованим людям, максимальне охоплення тестування населення на ВІЛ, розширення доступу до АРТ; своєчасна профілактика ВІЛ-інфекції в дискондартних парах та в групах ризику; діагностика, лікування та профілактика опортуністичних інфекцій вже має позитивні наслідки. Про це свідчить покращення якості життя ВІЛ-інфікованих осіб, які отримують антиретровірусну терапію (АРТ), зниження кількості випадків тяжких опортуністичних інфекцій у диспансерної групі ВІЛ-інфікованих пацієнтів, а також зменшення випадків виявлення осіб в ІV стадії ВІЛ-інфекції (СНІД), та як наслідок зменшення показника смертності.

Світлана Нестеренко, виконувач обов’язків директора КП «Обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД ПОР»
 
 

Додати коментар

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
  PIN: ----
  Здоровье 11:43 Понеділок 0 1 189 За тиждень на Полтавщині виявили 224 нових випадка захворювання на COVID-19 За інформацією Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностовано 219 865 випадків захворювання на COVID-19. За минулий тиждень зареєстровано 224 нових випадка коронавірусної інфекції.