11:17 Середа 0 1 777
11:17, Середа, 13 червня 2018

В Кременчуге утвердили Порядок действий при обнаружении неизвестного химического вещества

Документ разработан по поручению мэра Виталия Малецкого Управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения исполкома городского совета в сотрудничестве со структурными подразделениями исполкома Кременчугского горсовета и территориальными службами.
По информации пресс-службы Кременчугского горсовета, Кременчуг стал единственным городом в Полтавской области, где чётко оговорена схема действий органа местного самоуправления с территориальными службами в части выявления, изъятия, обследования, утилизации, а также возврата химических веществ владельцу.

ПОРЯДОК ДІЙ
органів місцевого самоврядування та територіальних органів (служб) м. Кременчука в разі виявлення невідомої (небезпечної) хімічної речовини, небезпечних відходів


Відповідно до Закону України від 05.03.1998 № 187/98-ВР «Про відходи» небезпечні відходи — відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Відповідно до ДСТУ 4933:2008 «Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять» та наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 21.01.2014 № 20 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації діяльності хімічних та радіометричних (радіологічних) лабораторій Державної служби України з надзвичайних ситуацій» небезпечна хімічна речовина — хімічна речовина, безпосередня чи опосередкована дія якої на людину може спричинити загибель, гостре або хронічне захворювання, та/або завдати шкоди навколишньому природному середовищу.
 1. Начальник чергової зміни оперативно — координаційного центру (далі — ОКЦ) (м. Кременчук) (або підпорядкований начальник караулу) Кременчуцького міськрайонного управління Головного управління ДСНС України у Полтавській області після отримання повідомлення про виявлення небезпечної (невідомої) хімічної речовини, небезпечних відходів (далі — НХР), прибувши на місце події, використовуючи засоби індивідуального захисту, здійснює його первинний огляд, по можливості оцінює наявність і масштаб небезпеки та виконує невідкладні першочергові роботи, спрямовані на порятунок (евакуацію) людей, зменшення небезпечних факторів відповідно до Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальних сил цивільного захисту у разі виявлення НХР. Встановлює попереджувальні знаки або огорожу навколо небезпечної знахідки за необхідності. Проводить попередню ідентифікацію НХР, керуючись довідниково-аналітичним програмним комплексом «Довідник небезпечних речовин», вживає заходів відповідно до аварійних карток. З місця події доповідає начальнику Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області та повідомляє диспетчера ОКЦ (м. Кременчук).
 2. Диспетчер ОКЦ (м. Кременчук) передає інформацію керівнику органу місцевого самоврядування та іншим службам згідно з порядком дій диспетчера чергової зміни ОКЦ у разі надходження повідомлень про виникнення надзвичайної ситуації.
 3. Начальник Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області доповідає міському голові, керівнику національної поліції та ініціює оповіщення і збір міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для прийняття відповідних рішень.
 4. Всі роботи щодо порядку проведення заходів з ліквідації наслідків дії невідомої (небезпечної) хімічної речовини, небезпечних відходів починаються зі збору міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на місці події із залученням представників Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області, Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Державної екологічної інспекції у Полтавській області (за згодою), КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області тощо для прийняття відповідних рішень з метою вжиття заходів щодо запобігання виникнення надзвичайної ситуації, мінімізації можливих наслідків, своєчасного реагування та проведення робіт по локалізації і недопущення розповсюдження небезпечної хімічної речовини.
 5. Кременчуцький відділ поліції ГУ НП в Полтавській області забезпечує припинення проходу людей (проїзд транспорту) через зону, що позначена попереджувальними знаками.
 6. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за потреби, організовує здійснення евакуації (відселення) населення в безпечний район для приймання та розміщення в приміщеннях, підготовлених для тимчасового перебування на період нейтралізації виявленої НХР силами тимчасових евакуаційних органів і спеціалізованих служб міста.
 7. Представники Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводять огляд події і вживають необхідних заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили, подають письмовий звіт до органу місцевого самоврядування з висновком щодо необхідності перевезення проб невідомої хімічної речовини до експертних організацій для проведення поглибленого аналізу з метою встановлення її походження та визначення операцій для подальшого поводження: тимчасове зберігання, знешкодження, видалення або утилізацію. Здійснюють охорону місця події для недопущення розповсюдження невідомої речовини.
 8. Фахівці Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» відповідно до покладених на них завдань здійснюють відбір проб повітря, води, ґрунту за необхідності в кожному окремому випадку в місці виявлення невідомої (небезпечної) хімічної речовини, небезпечних відходів, по можливості ідентифікують речовину шляхом проведення лабораторних досліджень у межах галузі атестації на право виконання цих вимірювань.
 9. Протягом однієї доби з моменту виїзду на місце виявлення небезпечної знахідки за результатами лабораторних досліджень представники Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» готують письмову інформацію до органу місцевого самоврядування з описом ситуації на місці виявлення невідомої (небезпечної) хімічної речовини, небезпечних відходів та результатами аналізу відібраних проб повітря, води, ґрунту за потреби в кожному окремому випадку; а також з висновками та рекомендаціями заходів безпеки, здійснення яких необхідне у разі подальшого поводження з НХР, включаючи її перевезення, а також поводження з приладами, інструментами та знаряддям, що зазнали хімічного забруднення під час робіт з речовиною.
 10. У разі неможливості ідентифікувати хімічну речовину, коли цього вимагають інтереси хімічного захисту населення та довкілля та/або досудове розслідування:
  — Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області звертається за допомогою по лінії ДСНС до вищого керівництва для залучення стаціонарних хіміко-радіометричних та пересувних хіміко-радіологічних лабораторій підрозділів ДСНС України, що здійснюють діяльність у сфері радіаційного і хімічного захисту, для здійснення експертної оцінки ситуації на місці виявлення НХР;
  — Відділ екологічної безпеки готує листа від виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області із зверненням до експертної організації ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» або іншої компетентної організації для надання експертної оцінки ситуації на місці виявлення НХР. Експертна оцінка проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету;
  — Кременчуцький відділ поліції ГУ НП в Полтавській області звертається до експертної організації Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України або іншої компетентної організації для надання експертної оцінки ситуації на місці виявлення НХР.
 11. Залучені експертні організації проводять попередню ідентифікацію НХР, власним транспортом перевозять проби невідомої хімічної речовини до місця проведення поглибленого аналізу для встановлення походження речовини і подальшого поводження з нею: тимчасове зберігання, знешкодження, видалення або утилізацію. Готують висновки про основний склад, властивості та ступінь небезпечності речовини для навколишнього природного середовища та здоров’я людини, зазначають параметри хімічної обстановки на місці виявлення небезпечної речовини та необхідні заходи хімічної безпеки та рекомендації (за потреби) з якнайшвидшого приведення НХР у безпечний для населення і довкілля стан із зазначенням методу нейтралізації.
 12. Фахівці інструментально-лабораторного відділу Державної екологічної інспекції у Полтавській області (далі — Інспекція) відповідно до галузі акредитації визначають норми хімічних показників у ґрунтах, повітрі та поверхневих водних об’єктів. Хімічний аналіз на визначення норм гранично допустимої концентрації (далі — ГДК) хімічної речовини в ґрунті здійснюється в термін до 30 днів. Інспекція встановлює розмір шкоди, збитків і втрат внаслідок забруднення навколишнього природного середовища.
 13. Аналітична група КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області за необхідності забезпечує проведення вимірювання вмісту забруднюючих речовин в повітрі встановленим нормам ГДК за допомогою пересувної муніципальної екологічної лабораторії (ПМЕЛ) шляхом проведення моніторингу забруднення атмосферного повітря у межах галузі атестації на право виконання вимірювань.
 14. На підставі висновків і рекомендацій фахівців Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України», Державної екологічної інспекції у Полтавській області, залучених експертних організацій представники органу місцевого самоврядування на засіданні Кременчуцької міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій приймають рішення про подальші дії з невідомою (небезпечною) хімічною речовиною, небезпечними відходами і за потреби (у випадках загрози виникнення або виникнення НС) призначається керівник робіт з ліквідації наслідків НС і створюється штаб.
 15. Після того, як вилучена НХР перевезена з місця її виявлення до місця тимчасового безпечного зберігання, а проведення огляду місця події і здійснення необхідних заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили, завершено, підрозділи Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області спільно із спеціалізованими службами цивільного захисту проводять комплекс заходів, спрямованих на локалізацію і недопущення розповсюдження забруднення, дегазацію (нейтралізацію) приміщень, обробку території на місці виявлення НХР, відповідно до масштабу події, після чого здійснюють спеціальне оброблення задіяних представників особового складу, що залучалися до реагування, а також техніки та спорядження.
 16. Відповідно до прийнятого рішення відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області в межах покладених Положенням на нього завдань взаємодіє з Міністерством екології і природних ресурсів України (далі — Мінприроди України) для визначення Переліку підприємств, установ та організацій — суб’єктів господарювання, що мають відповідну ліцензію Мінприроди України на впровадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, які за своїм складом або властивостями аналогічні ідентифікованій НХР.
 17. На підставі отриманого Переліку орган місцевого самоврядування визначає підприємство-ліцензіата у сфері поводження з небезпечними відходами для подальшого знешкодження, видалення або утилізації виявленої і ідентифікованої НХР та надсилає йому заявку на виконання відповідних робіт.
 18. До заявки на проведення операцій зі знешкодження, видалення або утилізації НХР додається інформація з письмових звітів фахівців експертних організацій щодо характеристики речовини та необхідних заходів хімічної безпеки під час її перевезення.
 19. Визначений суб’єкт господарювання, що має відповідну ліцензію Мінприроди України на впровадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, здійснює за рахунок коштів місцевого бюджету перевезення спеціалізованим транспортом вилученої небезпечної (невідомої) хімічної речовини (небезпечних відходів) з дотриманням відповідних норм та правил техніки безпеки для подальшого знешкодження, видалення або утилізації з подальшим документальним оформленням проведених робіт. Відходи, щодо яких не встановлено власника або власник яких невідомий, вважаються безхазяйними. У разі, коли власником невідомої (небезпечної) хімічної речовини, небезпечних відходів є приватне підприємство, юридична або фізична особа, перевезення, подальше знешкодження, видалення або утилізація НХР здійснюється за рахунок власника.
 20. У разі виявлення невідомої (небезпечної) хімічної речовини, небезпечних відходів на поверхневих водних об’єктах залучається КУ «Кременчуцька рятувально-водолазна станція».
 21. Контроль за виконанням ПОРЯДКУ ДІЙ органами місцевого самоврядування та територіальними органами (службами) м. Кременчука в разі виявлення невідомої (небезпечної) хімічної речовини, небезпечних відходів на місцевому рівні покладається на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, міську комісію з питань з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій як координуючий орган цивільного захисту.
 
 

Додати коментар

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
  PIN: ----
  Происшествия / Фото 11:28 Вівторок 0 654 Поліція розшукує зниклого безвісти Сергія Томменка Відділом № 1 (м. Глобине) Кременчуцького районного управління поліції розшукується безвісно зниклий 42-річний Томменко Сергій Григорович, який останнім часом проживав у смт. Семенівка Кременчуцького району. Відомо, що чоловік 7 червня близько 21:00 пішов з дому і не повернувся.