14:45 Понеділок 0 699 Як іноземцю та особі без громадянства отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО? Відповідно до п. 70.9 ст. 70 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями та п. 7 розд. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 р. № 822 (далі — Положення № 822), за зверненням фізичної особи, її законного представника контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (далі — Державний реєстр) (картка платника податків (додаток 3 до Положення № 822)) відповідно до порядку, визначеного Положенням № 822 (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).